तुझ्या प्रेमात | Tuzya Premat Lyrics – Akshay Bhagat 2021

0
75
Tuzya Premat
Song Title:Tuzya Premat Lyrics
Singer:Sumit Naik & Ujwala Bavkar
Starring:Pratima Bomble, Rushikesh Kate
Director:Rahul Sangram Pune
Lyrics:Akshay Bhagat
Music Label:Times Music Marathi

Tuzya Premat Lyrics in English

Tuzya premat as kay padloy me
Jas panyat chandan g
Tula pahun saar kahi bhulloy me
Jas disach sapan g

Tuzya premat as kay padloy me
Jas panyat chandan g
Tula pahun saar kahi bhulloy me
Jas disach sapan g

Ka keles haal ase
Mazya najukshya dilache
Ka keles haal ase
Mazya najukshya dilache

Pahun rup tuze
Zale ghayal man he maze
Pahun rup tuze
Zale ghayal man he maze

Tuzya premat as kay padloy me
Jas panyat chandan g
Tula pahun saar kahi bhulloy me
Jas disach sapan g

Tu gandh kasturiche
Shwasana moh tyache
Tu gandh kasturiche
Shwasana moh tyache

Bharles rang premche
Naat julalay he janmache
Bharles rang premche
Naat julalay he janmache

Tuze oth pakliche
Galavar khali shobhe
Najret vaar katyariche
Zale ghayal man he maze

Tuzya premat
Tuzya premat as kay padloy me
Jas panyat chandan g
Tula pahun saar kahi bhulloy me
Jas disach sapan g

Dis unaad he saral
Dhuk unhat he viral
Zal sapan he pur r
Bashing mathyavar he sajal

Pahta tula he ghadl
Aas naat he jaualal
Pahta tula he ghadl
As naat re julala

Tuzya premat
Tuzya premat as kay padloy me
Jas panyat chandan g
Tula pahun saar kahi Bhulale me
Jas disach sapan g

Tuzya premat as kay padloy me
Jas panyat chandan g
Tula pahun saar kahi Bhulale me
Jas disach sapan g

Tuzya Premat Lyrics in Marathi

तुझ्या प्रेमात अस काय पडलोय मी
जस पाण्यात चांदण गं
तुला पाहून सार काही भूललोय मी
जस दिसाच सपान गं

तुझ्या प्रेमात अस काय पडलोय मी
जस पाण्यात चांदण गं
तुला पाहून सार काही भूललोय मी
जस दिसाच सपान गं

का केलेस हाल असे
माझ्या नाजूकश्या दिलाचे
का केलेस हाल असे
माझ्या नाजूकश्या दिलाचे

पाहून रूप तुझे
झाले घायाळ मन हे माझे
पाहून रूप तुझे
झाले घायाळ मन हे माझे

तुझ्या प्रेमात अस काय पडलोय मी
जस पाण्यात चांदण गं
तुला पाहून सार काही भूललोय मी
जस दिसाच सपान गं

तू गंध कस्तुरीचे
श्वासांना मोह त्याचे
तू गंध कस्तुरीचे
श्वासांना मोह त्याचे

भरलेस रंग प्रेमाचे
नात जुळलंय हे जन्माचे
भरलेस रंग प्रेमाचे
नात जुळलंय हे जन्माचे

तुझे ओठ पाकळीचे
गालावर खळी शोभे
नजरेत वार कट्यारीचे
झाले घायाळ मन हे माझे

तुझ्या प्रेमात
तुझ्या प्रेमात अस काय पडलोय मी
जस पाण्यात चांदण गं
तुला पाहून सार काही भूललोय मी
जस दिसाच सपान गं

दिस उनाड हे सरलं
धुकं उन्हात हे विरलं
झाल सपान हे पूर रं
बाशिंग माथ्यावर हे सजलं

पाहता तुला हे घडलं
अस नात हे जुळलं
पाहता तुला हे घडलं
अस नात रे जुळलं

तुझ्या प्रेमात
तुझ्या प्रेमात अस काय पडलोय मी
जस पाण्यात चांदण गं
तुला पाहून सार काही भुलले मी
जस दिसाच सपान गं

तुझ्या प्रेमात अस काय पडलोय मी
जस पाण्यात चांदण गं
तुला पाहून सार काही भुलले मी
जस दिसाच सपान गं

More Song:

Leave a Reply