स्वप्नातल्या | Swapnatlya Lyrics – Aarya Ambekar 2020

0
197
Swapnatlya
Song Title:Swapnatlya Lyrics
Singer:Aarya Ambekar
Starring:Hemal Ingle & Ashokk Dhage
Music:Vicky Adsule & Rohit Nanaware
Lyrics:Jaya Chavan
Music Label:CHAVAN STUDIOS

Swapnatlya Lyrics in English

Swapnatlya Duniyetuni sattyat tu yeshil ka
Haluwaar chahul pavlanchi tuzya kani tu bharshil ka
Man he fasle, vatewaari
N kahi samaje, N kahi umje
Vaat pahi man vede tuze
Saath tuzi denya sada aatur zale man he maze

Swapnatlya duniyetuni sattyat tu yeshil ka
Rang saare dhndh vaare khunavati he ishare
Moklya rani saad ghali shodhi shodi tula re
Rang saare, dhund vaare Khunavati he ishare
Moklya raani saad ghali shodhi shodhi tula re
Yenya tuzya vatekade khilale khilale kshan he saare

Swapatlya duniyetuni satyat tu yeshil ka
Anolkhi anolkhi vaate vaate jag he saare
Ramun me tuzyasave jagen he jivan nyare
aatur mi honya tuzi paaul chale shodhi tula re

Swapatlya duniyetuni satyat tu yeshil ka
Man he fasale ugich rusale
Fuguni basle vatevari
N kahi samje N kahi umaje
Vaat pahi man vede tuze
Saath tuzi denya sada aatur zale man he maze
Swapatlya duniyetuni satyat tu yeshil ka

Swapnatlya Lyrics in Marathi

स्वप्नातल्या दुनियेतुनी सतत्यात तू येशील का?
हळुवार चाहूल पावलांची तुझ्या कानी तू भरशील का?
मन हे फसले, उगीच रुसले
फुगूनी बसले, वाटेवरी
न काही समजे, न काही उमजे,
वाट पाही मन वेडे तुझे
साथ तुझी, देण्या सदा आतुर झाले, मन हे माझे

स्वप्नातल्या दुनियेतुनी सतत्यात तू येशील का?
रंग सारे, धुंद वारे, खुणावती हे इशारे
मोकळ्या रानी साद घाली, शोधी शोधी तुला रे
रंग सारे, धुंद वारे, खुणावती हे इशारे
मोकळ्या रानी साद घाली, शोधी शोधी तुला रे
येण्या तुझ्या, वाटेकडे, खिळले खिळले क्षण हे सारे

स्वप्नातल्या दुनियेतुनी सतत्यात तू येशील का?
अनोळखी अनोळखी वाटे वाटे जग हे सारे
रमून मी तुझ्यासवे, जगेन हे जीवन न्यारे
आतुर मी, होण्या तुझी, पाऊल चाले शोधी तुला रे

स्वप्नातल्या दुनियेतून सतत्यात तू येशील का?
मन हे फसले, उगीच रुसले
फुगूनी बसले, वाटेवरी
न काही समजे, न काही उमजे,
वाट पाही मन वेडे तुझे
साथ तुझी, देण्या सदा आतुर झाले, मन हे माझे
स्वप्नातल्या दुनियेतून सतत्यात तू येशील का?

Leave a Reply