सासरवाडी | Sasarvadi Lyrics – Rajneesh Patel 2021

0
123
SASARVADI
Song Title:Sasarvadi Lyrics
Singer:Rajneesh Patel and Sonali Sonawane
Starring:Rajneesh Patel & Yukti Thareja
Director:Prakash Ghadge
Lyrics:Rajneesh Patel
Music Label:Tips Marathi

Sasarvadi Lyrics in English

Tula mla ha prem kasa zala
Vaate mla asa kasa jeev maza gela
Nhela Nhela chain maza Nhela
Dila mla asa kasa tension dila

Paagal divana g tuza me paathi
Karu m kaay sang tuzya g saathi
Paagal divana g tuza me paathi
Karu m kaay sang tuzya g saathi

Tuze maze Sawpnancha bangla bandhila
Yeshin ka raani maza sangti revala
Jashin g pori java sasarvadila
Yein gaa rani gheun Odi darila

Tuze maze Sawpnancha bangla bandhila
Yeshin ka raani maza sangti revala
Jashin g pori java sasarvadila
Yein gaa rani gheun Odi darila

kasha aaylas raja tu
Tula mahiti nay mahiti nay
Shejar che gaavan
Pora mazi charcha hay darja haay

kasha aaylas raja tu
Tula mahiti nay mahiti nay
Shejar che gaavan
Pora mazi charcha hay darja haay

Me tuzyavar pyar kartay na
Me tuzyavar pyar kartay naa
Ha dil maza tuzyavar martoy naa
Me tuzyavar pyar kartay naa

Me tuzyavar pyar kartay na
Me tuzyavar pyar kartay naa
Ha dil maza tuzyavar martoy naa
Me tuzyavar pyar kartay naa

Naakani tuzi g nathni shibhgtay
Kanani shobhte baali
Kesaan tuza go gajra shobhtoy
Tu wife mazi future vali

Naakani tuzi g nathni shibhgtay
Kanani shobhte baali
Kesaan tuza go gajra shobhtoy
Tu wife mazi future vali

Roj baghunshi lajte
Tula bhi prem zala vatate

Hathan tuze g kangna shobhte
Othan shibhte laali
Kay tuza mnaat sang maza kaanat
Khunkhar nakhre vaali

Bhiti mana vaate raja tuza premacha
Hoshin re veda lagun maza ndila
Kolyachi por me nay fasaychi tula
Thev tuza ghara tuza pankchr gadila

Bhiti mana vaate raja tuza premacha
Hoshin re veda lagun maza nadila
Kolyachi por me nay fasaychi tula
Thev Tuza ghara tuza

Me tuzyavar pyar kartay na
Me tuzyavar pyar kartay naa
Ha dil maza tuzyavar martoy naa
Me tuzyavar pyar kartay naa

Me tuzyavar pyar kartay na
Me tuzyavar pyar kartay naa
Ha dil maza tuzyavar martoy naa
Me tuzyavar pyar kartay naa

Sasarvadi Lyrics in Marathi

तुला मला हा प्रेम कसा झाला ?
वाटे मला असा कसा जीव माझा गेला
न्हेला न्हेला चैन माझा न्हेला
दिला मला असा कसा टेन्शन दिला

पागल दीवाना ग तुझा मी पाठी
करू म काय सांग तुझ्या ग साठी
पागल दीवाना ग तुझा मी पाठी
करू म काय सांग तुझ्या ग साठी

तुझे माझे स्वप्नाचा बंगला बांधिला
येशिन का राणी माझा संगती रेवाला
जाशिन ग पोरी जवा सासरवाडीला
येईन गा राणी घेऊन ऑडी दारिला

तुझे माझे स्वप्नाचा बंगला बांधिला
येशिन का राणी माझा संगती रेवाला
जाशिन ग पोरी जवा सासरवाडीला
येईन गा राणी घेऊन ऑडी दारिला

कंशी आयलास राजा तू
तुला माहिती नाय माहिती नाय
शेजार चे गावानं
पोरा माझी चर्चा हाय दर्जा हाय

कंशी आयलास राजा तू
तुला माहिती नाय माहिती नाय
शेजार चे गावानं
पोरा माझी चर्चा हाय दर्जा हाय

मी तुझ्यावर प्यार करतय ना
मी तुझ्यावर प्यार करतय ना
हा दिल माझा तुझ्यावर मरतोय ना
मी तुझ्यावर प्यार करतय ना

मी तुझ्यावर प्यार करतय ना
मी तुझ्यावर प्यार करतय ना
हा दिल माझा तुझ्यावर मरतोय ना
मी तुझ्यावर प्यार करतय ना

नाकानी तुझी ग नथनी शोभतय
कानांनी शोभते बाली
केसान तुझा गो गजरा शोभतोय
तू वाइफ माझी फ्युचर वाली

नाकानी तुझी ग नथनी शोभतय
कानांनी शोभते बाली
केसान तुझा गो गजरा शोभतोय
तू वाइफ माझी फ्युचर वाली
रोज बघुनशी लाजते
तुला भी प्रेम झाला वाटते

हाथान तुझे गा कंगना शोभते
ओठान शोभते लाली
काय तुझा मनात सांग माझा कानात
खुंखार नखरे वाली

भीती मना वाटे राजा तुझा प्रेमाचा
होशिन रे वेडा लागून माझा नादिला
कोळ्यांची पोरं मी नाय फसायची तुला
ठेव तुझा घरा तुझा पंक्चर गाडीला

भीती मना वाटे राजा तुझा प्रेमाचा
होशिन रे वेडा लागून माझा नादिला
कोळ्यांची पोरं मी नाय फसायची तुला
ठेव तुझा घरा तुझा…

मी तुझ्यावर प्यार करतय ना
मी तुझ्यावर प्यार करतय ना
हा दिल माझा तुझ्यावर मरतय ना
मी तुझ्यावर प्यार करतय ना

मी तुझ्यावर प्यार करतय ना
मी तुझ्यावर प्यार करतय ना
हा दिल माझा तुझ्यावर मरतय ना
मी तुझ्यावर प्यार करतय ना

More Song:

Leave a Reply