महाराजांची कीर्ती बेफाम – Maharajachi Kirti Befam Lyrics In English & Marathi – me shivaji Raje Bhosle Boltoy 2009

0
8701
maharajanchi-kirti-befam

Movie: me shivaji Raje Bhosle Boltoy (2009)
Song Title: Maharajachi Kirti Befam Lyrics

Maharajachi Kirti Befam is a Marathi song of the movie me shivaji Raje Bhosle Boltoy .

English Lyrics

Maharajanchi,
Shivaji Maharajanchi kirti,
befaam hoti
Maharajanchi kirti befaam,
bhalya bhalyanna futla gham
yala kon ghaliye ysene
darabaari pusati begam
Badi begam mhanaje
ali adilashahachi aai bar ka..

Najret tichya angaar,
darbaar jhala gapgaar,
kuni gheina pudhakaar,
saryanich maanali haar,
itakyaat achaanak ek sardaar uthala
bolala main laaunga Shivaji ko
ann tyane vida uchalala,
naav tyaach Afajhalkhan….

ae naav tyaach Afajhalkhan
jita jagata janu saitaan
Khan bolala chhati thokun,
Shivabala takato chiradun
marahabba, subhanalla
kautik jhaala darabaaraat

Khan nighala mothya goormit
tyech ghodadal paayadal
faujaa phaataa layi bakkal
angi dahaa hattincha bal,
pahanaaraa kaape chalchal
vaatet bhetel tyala chiradit,

thechit, khanachi sena nighali
gaav lutali, deval uddhvast keli
aaya bahininchi aabru lutali
kon, kon rokhanar he vaadal

Aata shivabach kahi khara nahi
ikada nijaam , tikada moghal
palikad ingraj, jo to hech bolu lagala
rajachi sena muthbhar,
khanaala kasaa thopanar
kaay ladhavaavaa hunnar,

chintet pant sardaar
pan aai jijau pan aai jajau
kay mhanalya
shivba keval amcha putra nahi
tar avghya marathi janacha swabhiman ahe
ya matene apla putra gamavla tar behatta
parantu dhad pane palun jaun
marathi mulkacha swambhiman
gamavta kama nahi

ashya vaghinicha to chhava aaaa aaaaa
ashya vaghinicha to chhava
Ganimaala kasaa thechaava,
dokyaat ga nehmi kaava
bheticha dhadala sangava
Prataapgadavar,
Prataapgadavar aamane saamane
bheticha saangava Khaanaan
hasat hasat kabul kelaa divas tharala…..

Divas tharala, ann tharalya pramaane
Prataapgadachya payathyashi Khan aaaaaaa
Prataapgadachya payathyashi Khan
ha Prataapgadachya payathyashi Khan
Prataapgadachya payathyashi Khan
aala begumaan tyala nahi jaan
Shivaji Rajachya karaamatichi ……3

ann tyasi nahi jaaniv shaktichi
tyasi nahi janeev shaktichi
tyaasi nahi jaaniv shaktichi
(ann karil kaay kalpana yuktichi
ha jee jee jee)…….3

Khanachya bheti saathi Maharajani
ek shandar Shamiyana ubharala hota
bhetisathi chhan ubharila …….2
nakshidaar shamiyanyala …….2
Ann ashya ya shamiyanyat
Khan daulat dulat aala …….2

Sayyad Banda tyacha sangatila ……2
Shivabacha sangati Mahaalaa ……2
bara ka,jiva mahala navacha dommari hota
ho mhantat na
hota jiva mhanun vachla shiva
shivbacha sangtil mahala ……2

Rajala pahun, Rajala pahun
Khan mhanato kasa, ha ha ha
Aao, aao Shivaji aao
humare gale lag jaao,
aao ha…. ha….. ha…….
Khan haak marito hasari ……2

rokhun najar gahiri
jee ra..ha jeerajee jee jee …….3
ha ha ha pan apla raja pan kay
kachya gurucha chela nhavta
raja gora pahat tyachi nyari ……2

Chal chityachi sawadh bhari
jee ra..ha jeerajee jee jee ……3
Khanaan rajala aalingan dila
ann dagaa kela,
Khan dabi maan maanyala……2

katyaricha vaar tyan kela ……2
khar khar aavaaaj jhala ……2
chilakhat vhatay angala ……2
Khanacha vaar phuka gela,
Khan yedbadala,
itakyat Maharajaan,

potamadhi bichhuva dhakalala
Potamadhi bichhuva dhakalala
Wagh nakhacha maara kela …..2
tara tara fadal potala
tada gela Khanacha Kothala
baahir aala jee, jee, jee …….3

Pratapgadache yudha jahale aaaaa
Pratapgadache yudha jahale….2
Rakta sandale pap sare gele
Pawan kela krushnecha ghat …3
Lawali gulamichi ho waat …3
Marathe shahicha mandala
that ho ji ji …3

Marathi Lyrics

महाराजांची, शिवाजी महाराजांची कीर्ती, बेफाम होती
महाराजांची कीर्ती बेफाम, दरबारी पुसती बेगम
भल्या भल्यांना फुटला घाम, याला कोण घालिल येसन
दरबारी पुसती बेगम, बडी बेगम म्हणजे अली आदिलशहाची आई बर का!

नजरेत तिच्या अंगार, दरबार झाला गपगार,
कुणी घेईना पुढाकार, साऱ्यांनीच मानली हार,
इतक्यात अचानक एक सरदार उठला बोलला
हम लायेंगे शिवाजी को, अन त्याने विडा उचलला
नाव त्याच अफजलखान …२

जिता जागता जणू शैतान
खान बोलला छाती ठोकून,
शिवबाला टाकतो ठोकून
मरहबा, सुभानअल्लाह
कौतिक झाले दरबारात
खान निघाला मोठ्या गुरमित
त्याच घोडदल पायदळ
फौजा फाटा लई बक्कल
अंगी दहा हत्तीच बळ,

पाहणारा कापे चळचळ
वाटेत भेटेल त्याला चिरडीत,
ठेचीत खानाची सेना निघाली
गाव लुटली, देऊळ उद्ध्वस्त केली
आया बहि‍णींची आब्रू लुटली
कोण कोण रोखणार हे वादळ

आता शिवबाच काही खर नाही
इकडे निजाम, तिकडे मोगल
पलीकडे इंग्रज, जो ते हेच बोलू लागला
राज्याची सेना मुठभर, खानाला कसा थोपणार
काय लडवावा हुन्नर, चिंतेत पंत सरदार

अश्या वाघिणीचा तो छावा…. २

गनिमाला कसा ठेचावा, डोक्यात गनिमी कावा
भेटीचा धाडला सांगावा, प्रतापगडावर,
प्रतापगडावर आमने सामने भेटीचा सांगावा खानान
हसत हसत कबूल केला, दिवस ठरला …
दिवस ठरला, आणि ठरल्या प्रमाणे
प्रतापगडाच्या पायथ्याशी खान …३

आला बेगुमान नाही त्याला जाण
शिवाजी राजाच्या करामतिची…..२
अन त्यास नाही जाणीव शक्तिची……२
अन करील काय कल्पना युक्तिची
हा जी जी जी …३
महाराजानी निरोप घेतला …२
न दंडवत घातला भावानीला

तसाच आई जिजाऊला
वकुत ह्यो वंगळ त्यों कसला

पानी आल आईच्या डोळ्याला
न सरदार लागला रडायला
अहो हे हे हे सरदार तर रडतीलच
पण हत्ती घोड़ शिव ना चार्याला
अन गाई बघा लागल्या हम्बराया
असला बेहुद वकुत आला
दुश्मनाच्या गोटामधी चालला मराठ्याचा राजा
अहो राजा हो जी र दाजी र जी जी …३

खानाच्या भेटीसाठी …२
महाराजानी एक शानदार शामियाना उभारला होता
भेटीसाठी छान उभारीला
नक्षीदार शामियान्याला
अन अशा ह्या शामियान्यात
खान डौलत डुलत आला …२

सय्यद बंडा त्याच्या संगतीला
शिवबाच्या संगती महाला
म्हणतात ना होता जीवा म्हणुन वाचला शिवा
राजाला पाहून खान म्हणतो
आओ आओ शिवाजी आओ हमारे गले लग जाओ
खान हाक मारीतो हसरी …२

रोखून नजर गगनी
जी र जी जी …
पण आपला राजा …२
काही कच्च्या गुरुचा चेला नव्हता
राजा गोर पहात त्याची न्यारी
चाल चित्याची सावध भारी
जी र जी जी …

खानान राजाला आलिंगन दिल
अन दगा केला
खान दाबी मानी मान्याला …२
कट्यारीचा वार त्यान केला …२
गर खरा आवाज झाला
चिलाखत व्हत अंगाला
खानाचा वार फुका गेला
खान यडबडला

इतक्यात महाराजानी
पोटामधी पिसवा ढकलला
वाघनखांचा मारा केला
हे टरटरा फाडल पोटाला
हे तडा गेला खानाचा कोथळा
बाहिर आला जी र जी जी …३

प्रतापगडाचे युद्ध जाहले …३
रक्त सांडले पाप सारे गेले
पावन केला क्रुष्णेचा घाट …२
लावली गुलामिची हो वाट …२
मराठे शाहिचा मांडला थाट हो जी जी …३

Leave a Reply