Inspirational Quotes

0
275
Inspirational

कोणाच्याही सावलीखाली उभा राहिल्यावर

स्वत:ची सावली कधीच निर्माण होत नाही.

स्वत:ची सावली निर्माण करण्यासाठी

स्वत: उन्हात उभे रहावे लागते.

Leave a Reply