Home Articles Quotes Ganesh Chaturthi Quotes

Ganesh Chaturthi Quotes

0
273
Ganesh-Chathurti-Quotes

“ॐ एकदन्ताय विद्धमहे,
वक्रतुण्डाय धीमहि,
तन्नो दन्ति प्रचोदयात्॥

गणेश चतुर्थी च्या
हार्दिक शुभेच्छा !

NO COMMENTS

Leave a Reply