काळोखाच्या वाटेवरी – Kalokhachya Watevarati Song Status

0
197
Kalokhachya-Watevarati

काळोखाच्या वाटेवरी

उजेड रुसला बाई

कशी मी हरले कुठे न उरले

दिशा पेटल्या दाही