Konte Naatey Lyrics – Aamhi Doghi 2018

0
485
Konte-Naatey

Movie: Aamhi Doghi (2018)
Song Title: Konte Naatey Lyrics
Singer: Vaishali Mhade
Music: Mangesh Dhakde
Lyrics: Guru thaakur

English Lyrics

Veglya vata nirale aaple aabhal he
Ka tuzya mazyat asti bandh kuthle na kale
Kon jane kay aahe ya kshniche magne
Konte naate mhnu he guntane na talne
Ka tari maze tuze he sobtine chalne

Lakh shanka ya manashi prashn hoti bhovre
Ka tuzya dolyat mazi shodte me uttre
Vatate ka he nirale mla maze vagne
Konte nate mhnu he guntane na talne
Ka tri maze tuze he sobtine chalne

Veglya vata nirale aaple aabhalhi
Ka tuzya mazyat vinto bandh halve kalhi
Kon jane kay aahe ya kshnache magne
konte nate mhnu he guntane na talne
ka tri maze tuze he sobtine chalne

Ha tuza ahe lla ki sobtichi aas hi
Kay deu nemke ya bhavnela naav me
Ya mnache tya mnashi uga he rengalne
Konte naate mhnu he guntane na talne
Ka tri maze tuze he sobtine chalne

Marathi Lyrics

वेगळया वाटा निराळे आपले आभाळ हे
का तुझ्या माझ्यात असती बंध कुठले ना कळे
कोण जाणे काय आहे या क्षणाचे मागणे
कोणते नाते म्हणू हे गुंतणे ना टाळणे
का तरी माझे तुझे हे सोबतीने चालणे

लाख शंका या मनाशी प्रश्न होती भोवरे
का तुझ्या डोळयात माझी शोधते मी उत्तरे
वाटते का हे निराळे मला माझे वागणे
कोणते नाते म्हणू हे गुंतणे ना टाळणे
का तरी माझे तुझे हे सोबतीने चालणे

वेगळया वाटा निराळे आपले आभाळही
का तुझ्या माझ्यात विणतो बंध हळवे काळही
कोण जाणे काय आहे या क्षणाचे मागणे
कोणते नाते म्हणू हे गुंतणे ना टाळणे
का तरी माझे तुझे हे सोबतीने चालणे

हा तुझा आहे लळा की सोबतीची आस ही
काय देऊ नेमके या भावनेला नाव मी
या मनाचे त्या मनाशी उगा हे रेंगाळणे
कोणते नाते म्हणू हे गुंतणे ना टाळणे
का तरी माझे तुझे हे सोबतीने चालणे

Leave a Reply