Zhumbad Lyrics – Bogda 2018

0
39
zhumbad

Movie: Bogda (2018)
Song Title: Zhumbad Lyrics
Singer: Siddharth Mahadevan
Music: Siddharth Mahadevan & Soumil Shringarpure
Lyrics: Mandar Cholkar

English Lyrics

Chehryane shodhla khra aarsa
Pavlana sapde nirali disha
Bhrari punha pakhrane
ghyavi janu aabhali
navyane janu sukhashi
khele lapandav ha


kashi hi nasha, kashi hi nasha
nasha hi Zhumbad zali punha
Zhumbad zali nasha
Man zhumbad zhumbad udtana
Sutla re ha zagandgutta ha
Man zhumbad zhumbad udtana
Sutla re ha zangad gutta ha


Nasha hi zhumbad zhumbad zali punha
Zhumbad zali nasha
Bhruni jara ganyat ghe
Bhruni jara ganyat ghe
Surancha zara gandh talatla
Firuni jara shwsat ghe


Shaharyatla gandh matitla
Kali ek mogryachi swpnatli umlavi
Ladi re shmachi ghyavi vatel petun hi
Man udu lagle, firu lagle, zale khule, tarangat rangun ya
Kshan hasu lagle, saju lagle, nadvle,tarngat rangun ya

Marathi Lyrics

चेहऱ्याने शोधला खरा आरसा
पावलांना सापडे निराळी दिशा
भरारी पुन्हा पाखाराने घ्यावी जणू आभाळी
नव्याने जणू सुखाशि खेळे लपंडाव हा
कशी ही नशा, कशी ही नशा
नशा ही झुंबड झुंबड झाली पुन्हा
झुंबड झाली नशा


मन झुंबड झुंबड उडताना
सुटला रे हा झागंडगुत्ता हा
मन झुंबड झुंबड उडताना
सुटला रे हा झागंड गुत्ता हा
नशा ही झुंबड झुंबड झाली पुन्हा
झुंबड झाली नशा


भरुनी जरा गाण्यात घे
भरुनी जरा गाण्यात घे
सुरांचा झरा गंध तालातला
फिरुनी जराश्वासात घे


शहाऱ्यातला गंध मातीतला
कळी एक मोगऱ्याची स्वप्नातली उमलावी
लडी रे शमाची घ्यावी वाटेल पेटून ही
मन उडू लागले, फिरू लागले, झाले खुळे, तंरगात रंगून या
क्षण हसू लागले, सजू लागले, नादवले, तरंगात रंगून या

Leave a Reply