माझ्या मना – Majhya Mana Lyrics In English & Marathi – Bucket List 2018

0
657
Majhya-Mana

Song Title: Majhya Mana Song Lyrics
Movie: Bucket List (2018)

Majhya Mana is a Bollywood Marathi movie Bucket List .

English Lyrics

Majhya mana visaru nako
Kobalya sarichya kovalya khuna
Majhya mana visaru nako
Kobalya sarichya kovalya khuna
Jashya umaltya aboli kunachya
Ivalya ivalya kovalya kalya
Shabdat sangu shakena man he
Sangu kase na kale
Mala umagale jagane gavasale
Tujhya god swapnanmule
Man Majhe…….

Bebhan jhale savaru kashe
Bedhundh jhale bhir bhir bhirbhirte …….
Aaj tu bharude mala
Rang ya jeevanache punha
Bhahrun gelya dishyaa
Man majhe……
Bebhan jhale savaru kashe
Bedhundh jhale bhir bhir bhirbhirte …….

Marathi Lyrics

माझ्या मना विसरू नको
कोवळ्या सयेच्या कोवळ्या खुणा

माझ्या मना विसरू नको
कोवळ्या सयेच्या कोवळ्या खुणा
जश्याया उमलत्या अबोली फुलांच्या
इवल्या इवल्या कोवळ्या कळ्या

शब्दांत सांगू शकेना मन हे
सांगू कसे ना कळे
मला उमगले जगणे गं वसले
तुझ्या गोळ स्वप्नांमुळे

मन माझे
बेभान झाले सावरू कसे
बेधुंद झाले भीर-भीर फिरते
बेभान झाले सावरू कसे
बेधुंद झाले भीर-भीर फिरते

आज मी जगते जशी
परक्या मनांची स्पंदने
आत मी जुरते कशी
हरवूनी स्वतःचे असे जगणे
क्षणांत सगळे क्षण हे विखुरले
वेचु कसे ना कळे
श्वासांत शोधू शके ना जगणे
शोधू कुठे ना कळे

मन माझे
बेभान झाले सावरू कसे
बेधुंद झाले भीर-भीर फिरते
बेभान झाले सावरू कसे
बेधुंद झाले भीर-भीर फिरते

आज तू भरूदे मला
रंग या जीवनाचे पुन्हा
बहरून गेल्या दिशा

मन माझे
बेभान झाले सावरू कसे
बेधुंद झाले भीर-भीर फिरते
बेभान झाले सावरू कसे
बेधुंद झाले भीर-भीर फिरते

Leave a Reply