Koti Koti Kanthatun Umate Lyrics – Deool Band 2015

0
586
Koti-Koti-Kanthatun-Umate

Song Title: Koti Koti Kanthatun Lyrics
Movie: Deool Band (2015)
Music: Narendra Bhide, Rohit Nagbhide
Lyrics: Pranit Kulkarni

English Lyrics

Koti Koti Kanthatun Umate Divya Ek Lalakari Lay Bhari
Koti Koti Kanthatun Umate Divya Ek Lalakari Lay Bhari

Bhala Davala Marg Sukhacha Punha Datt Avatari Lay Bhari
Bhala Davala Marg Sukhacha Punha Datt Avatari Lay Bhari

Paris Labhala Din Patita Lai Bhari
Harale Sankat Harali Chinta Lay Bhari
Gaya Nahi Jinda He Swami
Swami Antarayami Lay Bhari

Samarth Swami Lay Bhari
Swami Samarth Lay Bhari
Samarth Swami Lay Bhari
Swami Samarth Lay Bhari Jay Swami Jay Swami
Jay Swami Jay Swami
Jay Jay Jay Jay Jay Swami
Lay Bhari Lay Bhari

Bhivu Nako Pathishi Ubha Mi
Vani Samarthanchi
Aas Ghetase Gagan Bharari Swami Darshanchi
Bhivu Nako Pathishi Ubha Mi
Vani Samarthanchi
Aas Ghetase Gagan Bharari Swami Darshanchi

Vatavrukshyashi aiku Yei Mrudung Laykari
Gaya Nahi Jinda He Swami
Swami Antarayami Lay Bhari

Karuna Kar Tu Jay Swami
Akkalakot Swami Jay Swami
Dindyala Jay Swami
Shreepad Vallabh Jay Swami
Rusiy Saraswat Jay Swami
Samarth Swami Jay Swami
Swami Samarth Jay Swami
Guru Mauli Jay Swami
Swami Samarth Jay Swami
Samarth Swami Jay Swami

Jay Swami Jay Swami
Jay Swami Jay Swami
Jay Jay Jay Jay Jay Swami
Lay Bhari Lay Bhari

O Sankatakali Dhavun Yei Ashi Guru Mauli
Aadhar Manala Trast Jivala Ashi Guru Mauli
O Sankatakali Dhavun Yei Ashi Guru Mauli
Aadhar Manala Trast Jivala Ashi Guru Mauli

Brahama Vishanu an Mahesh Yancha
sangam Ha Sansari
Gaya Nahi Jinda He Swami
Swami Antarayami Jay Swami
Lay Bhari

Bhakt Vatsala Lay Bhari
Krupa Sindhu Tumhi Lay Bhari
Trilok Dhari Lay Bhari
Datt Digambar Lay Bhari
Anadi Ananat Lay Bhari
Brhamand Nayak Lay Bhari
Aajarbahu Lay Bhari
Guru Mauli Lay Bhari
Samarth Swami Lay Bhari
Swami Samarth Lay Bhari
Jay Swami Jay Swami
Jay Swami Jay Swami
Jay Swami

Jay Swami Jay Swami
Jay Swami Jay Swami
Jay Swami

Tirth pithapur Jay Swami
Shetr gurupur Jay Swami
Datt gangapur Jay Swami
Akkalkot Jay Swami
Ganadayitvan Jay Swami
Ladach karach Jay Swami
Narsobachi Vadi Jay Swami
Shtar audumbar jay Swami
Dindori traymbak Jay Swami
Ananat Koti Brahamandanayak
Rajadhiraj Yogiraj Jagadguru
Akkalakot Nivasi
Parabrahm Shree Swami Samarth Maharaj Ki… Jay

Marathi Lyrics

कोटी कोटी कंठातून उमटे दिव्य एक ललकारी लई भारी
कोटी कोटी कंठातून उमटे दिव्य एक ललकारी लई भारी

भला दावला मार्ग सुखाचा पुन्हा दत्त अवतारी लई भारी
भला दावला मार्ग सुखाचा पुन्हा दत्त अवतारी लई भारी

परीस लाभला दिन पतिता लई भारी
हरले संकट हरली चिंता लई भारी
गया नाही जिंदा हे स्वामी
स्वामी अंतरयामि लई भारी

समर्थ स्वामी जय स्वामी
स्वामी समर्थ जय स्वामी
समर्थ स्वामी जय स्वामी
स्वामी समर्थ जय स्वामी
जय स्वामी जय स्वामी
जय स्वामी जय स्वामी
जय जय जय जय जय स्वामी
लय भारी लय भारी

भिऊ नको पाठीशी उभा मी
वाणी समर्थांची
आस घेतसे गगन भरारी स्वामी दर्शनाची
भिऊ नको पाठीशी उभा मी
वाणी समर्थांची
आस घेतसे गगन भरारी स्वामी दर्शनाची

वटवृक्ष्याशी ऐकू येई मृदुंग ललकारी
गया नाही जिंदा हे स्वामी
स्वामी अंतरयामि लई भारी

करूना कर तू जय स्वामी
अक्कलकोट स्वामी जय स्वामी
दिनदयाळा जय स्वामी
श्रीपाद वल्लभ जय स्वामी
रुसीय सरस्वती जय स्वामी
समर्थ स्वामी जय स्वामी
स्वामी समर्थ जय स्वामी
गुरु माउली जय स्वामी
जय स्वामी जय स्वामी
जय स्वामी जय स्वामी
जय जय जय जय जय स्वामी
लय भारी लय भारी

ओ संकटकाळी धावून येई अशी गुरु माउली
आधार मनाला त्रस्त जीवाला अशी गुरु माउली
ओ संकटकाळी धावून येई अशी गुरु माउली
आधार मनाला त्रस्त जीवाला अशी गुरु माउली

ब्रह्म विष्णू अन महेश यांचा
संगम हा संसारी
गया नाही जिंदा हे स्वामी
स्वामी अंतरयामि लई भारी

भक्त वत्सला लई भारी
कृपा सिंधू तुम्ही लई भारी
त्रिलोक धारी लई भारी
दत्त दिगंबर लय भारी
अनादी अनंत लय भारी
ब्रह्मांड नायक लय भारी
आजारबाहू लय भारी
गुरु माउली लई भारी

समर्थ स्वामी लय भारी
स्वामी समर्थ लय भारी
जय स्वामी जय स्वामी
जय स्वामी जय स्वामी
जय स्वामी
जय स्वामी जय स्वामी
जय स्वामी जय स्वामी
जय स्वामी

तीर्थ पिठापूर लय भारी
क्षेत्र गुरुपुर लय भारी
दत्त गाणगापूर लय भारी
अक्कलकोट लय भारी
गणदायीत्वान लय भारी
लाडच काराच लय भारी
नरसोबाची वाडी लय भारी
क्षेत्र औदुम्बर लय भारी
दिंडोरी त्र्यंबक लय भारी

अनंत कोटी ब्रम्हांडनायक लय भारी
राजाधिराज योगीराज जगदगुरू
अक्कलकोट निवासी
परब्रह्म श्री स्वामी समर्थ महाराज कि… जय

Leave a Reply