kalajat mukkam kela Lyrics – Zapatlela 2 , 2013

0
363
kalajat-mukkam-kela

Movie: Zapatlela 2 (2013)
Song Title: kalajat mukkam kela Lyrics

English Lyrics

Nakalat majya lai disani
Asa jibhari rutala kuni
Bhaltya veli mohar futala
An shirshiri panopani…
Jari hota sadha bhola
Tyane haluch bhhidavun dola…


Sara najaran karbhar kela
Kasa kadhi baai tyana
Mala kalalach nahi
Kalajaat mukaam kela
G baai majya kalajat mukkam kela…


Kuni sardar motha tagvaan hota
Kela vani bendurlela
Mi nustaach pahuna
Karto kala tujya rupat zapatlela
Maza kalajaat mukaam kela
G baai majya kalajat mukkam kela…


Zali jivachi ghal mil suru
Umjana kay karu Tol jai najarecha
Lagliya uga bhir bhir
Khota gela kadhi kontya gava
Ga baai tyacha lagan a kahi sugava
Ag baai baai baai
Kuni kaarbhari hota ki sarakari hota


Ki shikari to laplela
Mi nustaach pahuna
Karto kala tujya rupat zapatlela
Maza kalajaat mukaam kela
G baai majya kalajat mukkam kela
Hyachya najarecha tyo vaar
Asa gela janu aar paar Techya baghun chhapan tarha


Anga angat shirala vaar
Jeev aalgad kapus zala
Disa manala bhaltach laavun gela
Ag baai baai baai
Kuni fetevala hota ki
Topiwala hota ki


Vishakaan ras rasalela
Mi nustaach pahuna
Karto kala tujya rupat zapatlela
Maza kalajaat mukaam kela
G baai majya kalajat mukkam kela..

Marathi Lyrics

नकळत माझ्या लय दिसांनी
असा जीभारी रुतला कुणी
भलत्या वेळी मोहर फुटला
अन शिरशिरी पानो पाणी ….
जरी होता साधा भोला
त्याने हळूच भिडवून डोळा…
सारा नजरान कारभार केला
कसा कधी बाई त्यांना
मला कळलाच नाही
काळजात मुक्काम केला
ग बाई माझ्या काळजात मुक्काम केला…


कुणी सरदार मोठा ताग्वान होता
केला वाणी बेन्दुरलेला
मी नुसताच पाहुणा
करतो कला तुझ्या रुपात झपाटलेला
माझा काळजात मुक्काम केला
ग बाई माझ्या काळजात मुक्काम केला…


झाली जीवाची घालमील सुरु
उमजणा काय करू तोल जाई नजरेचा
लागलीय उगा भिरभिरू
खोटं गेला कधी कोणत्या गावा
ग बाई बाई बाई
कुणी कारभारी होता की सरकारी होता
की शिकारी तो लपलेला
मी नुसताच पाहुणा


करतो कला तुझ्या रुपात झपाटलेला
माझा काळजात मुक्काम केला
ग बाई माझ्या काळजात मुक्काम केला
ह्याच्या नजरेचा त्यो वार
असा गेला जणू आर पार तेच्या बघून छापून तऱ्हा


अंगा अंगात शिरला वार
जीव अलगद कापूस झाला
दिसा मनाला भलताच लाऊन गेला
अग बाई बाई बाई
कुणी फेटेवाला होता की
टोपीवाला होता की


विशाकान रास रासलेला
मी नुसताच पाहुणा
करतो कला तुझ्या रुपात झपाटलेला
माझा काळजात मुक्काम केला
ग बाई माझ्या काळजात मुक्काम केला….

Leave a Reply