Kadhi Na Kadhi Song Lyrics – Time Please 2013

0
382
Kadhi-Na-Kadhi

Movie: Time Please (2013)
Song Title: Kadhi Na Kadhi Song Lyrics
Lyrics: Kshitij Patwardhan
Music: Rishikesh Kamerkar
Singer: Swapnil Bandodkar

English Lyrics

Kadhi na kadhi …..6
Mi dur dur jaata na
Itakeh manashi vaate
Aanolakhi ya valanavar
Julun yaave he naate
Ha kalokhacha padar
Hoil kadhitari dur
Swwapnanchya gaavi yeil
Mag aathavanincha pur
Samjav to mi ya mala
Kadhi Na Kadhi …..6


Vaata ya band saarya
Aasavanna nase kinara
Yetu gheun aatta
Vadalacha aaveg saara
Mag virun jail antar
An futel sagala bandha
Kosaltya don manancha
Julel reshim bandh
Aathavel saare bagh tula
Kadhi Na Kadhi ……3


Gaati sunya sunya hya
Divasjali kshana kshnanna
Haati tujyach aahe
Modlela ha niwara
Guthalyashya eka veli
Bas valun paha tu mage
Disatil tula te vahe
Vatevar dole maje
Partun yeshi tu punha
Kadhi Na Kadhi …..3

Marathi Lyrics

मी दूर दूर जाताना, इतकेच मनाशी वाटे
अनोळखी या वळणावर, जुळून यावे हे नाते
हा काळोखाचा पदर होईल कधीतरी दूर
स्वप्नांच्या गावी येईल, मग आठवणींचा पूर
समजावतो मी या मना, कधी ना कधी ….

वाटा या बंद सार्‍या, आसवांना नसे किनारा
ये तू घेऊन आता वादळाचा आवेग सारा
मग विरून जाईल अंतर अन् फुटेल सगळा बांध
कोसळत्या दोन मनांचा जुळेल रेशीम बंध
आठवेल सारे बघ तुला, कधी ना कधी ….

राती सुन्या सुन्या ह्या, दिवसजाळी क्षणाक्षणांना
हाती तुझ्याच आहे मोडलेला हा निवारा
कुठल्याश्या एका वेळी बस वळून पहा तू मागे
दिसतील तुला तेव्हा हे वाटेवर डोळे माझे
परतून येशी तू पुन्हा, कधी ना कधी ….

Leave a Reply