Sargam Lyrics – Kshanbhar Vishranti 2010

0
863
sargam

Song Title: Sargam Song Lyrics
Movie: Kshanbhar Visharanti (2010)
Music Director: Rishikesh Kamerkar
Singer: Rishikesh Kamerkar, Shilpa Pai

English Lyrics

Sanj veli sanj rangi
Rangale man he
Paavlana sad deti ya disha…..2
Sa na na sana sur he nave
Fulun man gaaye tya save
Othavari.. sargam…

Bhir bhir ya ambary
Nabhachya uri
Vatate unch unch viharave
Rang nile jambhale
Un kovale
gheuni pankhanvar miravave
varyatale sur fulaveet yavi othawari
yavi othawari ……2 sargam…

gahivar ya kshani vatate mani
reshami swapna nave umlave…
nakalat yaave kuni
harpuni bhan ase barsave…..2
manatale artha fulavita yave othavari
yavi othawari ……2 sargam…


Sanj veli sanj rangi
Rangale man he
Paavlana sad deti ya disha…..2
Sa na na sana sur he nave
Fulun man gaaye tya save
Othavari.. sargam…

Marathi Lyrics

सांज वेळी सांज रंगी
रंगलेले मन हे
पावलांना साद देती या दिशा….२


सा ना ना साना सूर हे नवे
फुलून मन गाये त्या सवे
ओठांवरी….सरगम…


भिर भिर या अंबरी
नभाच्या उरी
वाटते उंच उंच विहारावे
रंग निळे जांभळे
ऊन कोवळे
घेउनी पंखावर मिरवावे
वार्यातलेसूर फुलवीत यावी ओठ्वारी
यावी ओठावरी …….२ सरगम….


गहिवर या क्षणी वाटते मनी
रेशमी स्वप्ना नवे उमलावे…..
नकळत यावे कुणी
हरपुनी भान असे बरसावे…..२


मनातले अर्थ फुलवित यावे ओठावरी
यावी ओठावरी…..२ सरगम….
सांज वेळी सांज रंगी
रंगलेले मन हे
पावलांना साद देती या दिशा….२


सा ना ना साना सूर हे नवे
फुलून मन गाये त्या सवे
ओठांवरी….सरगम…

Leave a Reply