Kande Pohe Ayushya He Chulivarlya Lyrics – Sanai chaughade (2008)

0
1308
kande-pohe

Movie: Kande Pohe Ayushya He Chulivarlya Lyrics
Song Title: Sanai chaughade (2008)

English Lyrics

https://www.youtube.com/watch?v=o5K0ARwAlwQ

Bhijalelya kshanaanna athhawanichi fodani
Haladisaathhi asusalele halawe man an kaanti
Ayushy he chuliwaralya kadhitale kaande pohe…..2


Naatyaanchya ya baajaaraatun wikretyaanchi daati
Ani mhane to waracha thharawi shatajanmaachya gaathhi
Roj nataawe roj sajaawe dharun asha khoti
Paane mituni laajaalupari punha ughadanyaasaathhi
Ayushy he chuliwaralya kadhitale kaande pohe…..2


Dur deshichya raajakumaaraachi swapne paahataana
Kunitari yaawe haluch maagun dhyaani mani nasataana……2


Nakalat apan harawun jaawe swaths mag japataana
An mag dole ughadaawe he diwaaswapn paahataana
Ayushy he chuliwaralya kadhitale kaande pohe
Bhut-kaalachya dhuwun akshata taandul kele jyaanni
Ani sajawala khota rukhawat bhaadyaachya bhaandyaani……2


Bhawishy ata rngawanyaacha attahaas hi tyaancha
Haataawaralya mendiwar otun linbaache paani
Ayushy he chuliwaralya kadhitale kaande pohe……..

Marathi Lyrics

भिजलेल्या क्षणांना आठवणीची फोडणी
हळदीसाठी आसुसलेले हळवे मन अन कांती
आयुष्य हे चुलीवरल्या कडईतले कांदे पोहे…..२


नात्यांच्या या बाजारातून विक्रेत्यांची दाटी
आणि म्हणे तो वरचा ठरवी शत जन्माच्या गाठी
रोज नटावे रोज सजावे धरून आशा खोटी
पाने मिठुनी लाजळूपरी पुन्हा उघडण्यासाठी
आयुष्य हे चुलीवरल्या कडईतले कांदे पोहे…..२


दूर देशीच्या राजकुमाराची स्वप्ने पाहताना
कुणीतरी यावे हळूच मागून ध्यानी मनी नसताना……..२


नकळत आपण हरवून जावे स्वतः मग जपताना
अन मग डोळे उघडावे हे दिवसा स्वप्न पाहताना
आयुष्य हे चुलीवरल्या कडईतले कांदे पोहे……


भूत- कालच्या धुवून अक्षता तांदूळ केले ज्यांनी
आणि सजवला खोटा रुखवत भाड्याच्या भाड्यानी…..2


भविष्य आता रंगवण्याचा अट्टाहास हि त्याचा
हातावरल्या मेहंदीवर ओतून लिंबाचे पाणी
आयुष्य हे चुलीवरल्या कडईतले कांदे पोहे…..

Leave a Reply