kanth aani aabhal Lyrics – sarivar sari 2005

0
288
kanth-aani-aabhal

Movie: sarivar sari (2005)
Song TItle: kanth aani aabhal Lyrics
Lyrics: Gajendra Ahire
Music: Bhaskar Chandavarkar

English Lyrics

kantha ani abhala datuna yeti
ani kosalati….. sarivara sari !

pahilya unhaci halada oli hoti
phandivara pane janma gheta hoti
bhavatala tyanna ajuna tha’uka navhata
asa veli alya….. sarivara sari !
ani kosalalya….. sarivara sari !

ata kuthe nukateca pankha lamba kele
ata kuthe gharatyatuna phandivara ale
abhala ya pilance khupa lamba ahe
asa veli alya….. sarivara sari !
ani kosalalya….. sarivara sari !

udhana ahe akasa pelatana
ubhya janmaca pa’usa jhelatana
svata:ce svata:si ladhane dinarata ahe
asa veli alya….. sarivara sari !
ani kosalalya….. sarivara sari !

Marathi Lyrics

Leave a Reply