साजणा – Sajna Song Status

0
447
Sajna

सळसळत रान जशी

भिरभिरत पान जशी

थरथरल हात मायेनं

तनभर प्रीतीच्या खुणा

Leave a Reply