आरती ज्ञानराजा – Aarti Nyanrajachi Lyrics in English & Marathi 2020

0
612
Aarti-Nyanrajachi

Aarti Nyanrajachi Lyrics in English

Aarti Nyanraja, Aarti Nyanraja
Mahakaivaya Teja Kaivalya Teja |
Sevati Sadhu Sant Man Vedhala Maza,
Vedhala Maza Aarati Nyanraja ||1||

Lopale Nyan Jagi, Lopale Nyan Jagi |
Hit Nenati Koni, Nenati Koni |
Aavataar Pandurang, Naam Thevile Nyani,
Thevile Nyani Aarti Nyanraja ||2||

Kankache Taat Kari, Kankache Taat Kari |
Ubhya Gopika Naari, Gopika Naari |
Naarad Tumbaro Ho| Saam Gayan Kari,Gayan Kari |
Aarti Nyanraaja ||3||

Prakat Gruha Bole, PragatGruha Bole |
Vishv Bramhachi Kele, Bramhachi Kele |
Raam Janardani, Paayi Mastak Thevile,
Mastak Thevile | Aarti … ||4||

Aarti Nyanrajachi Lyrics in Marathi

आरती ज्ञानराजा आरती ज्ञानराजा
महाकैवाल्य तेजा कैवल्य तेजा
सेवती साधू संत मन वेधला माझा
वेढला माझा आरती ज्ञानराजा

लोपले ज्ञान जगी लोपले ज्ञान जगी
हित नेणती कोणी नेणती कोणी
अवतार पांडुरंग नाम ठेविले ज्ञानी
ठेवीले ज्ञानी आरती ज्ञानराजा

कनकाचे ताट करी कनकाचे ताट करी
उभ्या गोपिका नारी गोपिका नारी
नारद तुंबरो हो सम ज्ञान करी ज्ञान करी
आरती ज्ञानराजा

प्रगट गृह बोले प्रगट गृह बोले
विश्व ब्र्म्हाची केले ब्रम्हाची केले
राम जनार्दनी पायी मस्तक ठेविले
मस्तक ठेविले आरती

Leave a Reply