आग माझी सायली – Aag Mazhi Sayali Song Status

0
449
Aag-Mazhi-Sayali

आग माझी सायली

कुठ उभी राहिली

तुझे साठी हानली गाडी ग

आग माझी सायली

कुठ उभी राहिली

तुझे साठी हानली ऑडी ग

Leave a Reply